باشو:این حسین کیست که عالم همه دیوانه ی اوست
 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

شنیده ایدمیان دوقطره خون چه گذشت         گه مناظره یک روز برسر گذری                 یکی بگفت به ان دیگری:توخون که ای             من اوفتاده ام  زدست تاجوری                   بگفت من بچکیدم زپای خارکنی                     زرنج خارکه رفتش بپا چه نیشتری    جواب دادزیک چشمه ایم هردو چه غم                     چکیده ایم اگر هریک ازتن دگری               هزارقطره خوندرپیاله یکرنگند                          تفاوت رگ وشریان نمیکند اثری                 زما دوقطره کوچک چه کارخواهد ساخت           بیاشویم یکی  قطره ی بزرگتری             براه سعی وعمل اتفاق کنیم                         که ایمنند چنین رهروان زهر خطری         در افتیم زرودی میان دریایی                           گذزکنیم زسرچشمه ی بجوی وبحری       بخنده گفت:میان من وتوفرق بسی است          توئی زدست شهی من زپای کارگری      برای همرهی واتحاد باچومنی                        خوش است اشک یتیمی وخون رنجبری   توازفراغ دل وعشرت امدی بوجود                     من از خمیدن پشتی و زحمت کمری       ترا به مطبخ شه پخته شد همیشه طعام          مرا به اتش اهی واب چشم تری             تواز فروغ می ناب سرخ رنگ شدی                   من از نکوهش خاری وسوزش جگری


مرا به ملک حقیقت هزار کس بخرد                     چراکه دردل کان دلی شدم گهری        قضاوحادثه نقش من ازمیان نبرد                         کدام قطره ی خون رابود چنین هنری    درین علامت خونین نهان دوصد دریاست               بساحل این همه پیداست کشتی ظفری  زقید بندگی این بستگان شوند ازاد           اگر بشوق رهایی زنندبال وپری         یتیم وپیرزن اینقدر خون دل نخورند                      اگر بخانه غارتگری فتد شرری            بحکم ناحق هرسفله خلق رانکشند                    اگر زقتل پدر پرسشی کند پسری       درخت جور وستم هیچ برگ وبارنداشت                 اگرکه دست مجازات میزدش تبری    سپهر پیر نمیدوخت جامه ی بیداد                        اگرنبودزصبروسکونش استری           اگر که بد منشی راکشتند برسردار                           بجای اوننشیند بزور ازو بتری

[ ۱۳٩٠/٤/۱۳ ] [ ٥:٤٤ ‎ق.ظ ] [ عمه ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

متاهل- دارای یک فرزند-بازنشسته علوم پزشکی
موضوعات وب
آرشيو مطالب
صفحات دیگر
امکانات وب