رنج نخست بانو: پروین اعتصامی

خلیدخاردرشتی بپای طفلی خرد

بهم برامد وازپویه بازماندوگریست

بگفت مادرش:این رنج اولین قدم است

زخارحادثه.تیه وجودخالی نیست

هنوزنیک وبدزندگی بدفتر عمر

نخوانده ای وبچشم توراه وچاه یکی است

زپای .چون تو درافتاده اند بس طفلان

نیوفتاده درین سنگلاخ عبرت.کیست؟

ندیده زحمت رفتار.ره نیاموزی

خطانکرده. صواب وخطا چه دانی چیست؟

دلی که سختزهر غم تپید.شادنماند

کسیکه زود دل ازرده گشت .دیر نزیست

زعهد کودکی.اماده ی بزرگی شو

حجاب عزم چوازهم گسست.عزم قویست

بچشم انکه درین دشت چشم روشن بست

تفاوتی نکند.کرده است ده.یابیست

چوزخم کارگر امد.چه سر.چه سینه.چه پای

چوسال تبه شد.چه یک.چه صد.چه دویست

هزارکوه گرت سدره شوند .برو

هزار ره گرت ازپا درافکنند.بایست!

/ 7 نظر / 6 بازدید
متفکر احمق

سلام. پروین اعتصامی شعراش خیلی قشنگن. واقعا همین طوره اگه خوار توی پامون نره نمی تونیم فرق بین درد و راحتی،نرمی و تیزی رو بفهمیم.تازه یاد گرفتم دیگه واسه مشکلاتم آه و ناله نکنم و همه رو موهبت خدا بدونم.ممنون که با حرفا و شعراتون متنبهمون می کنین.[شوخی]

سید حسین

سلام[گل] خوشحال میشم یه سر به«ضیافت گناه» من بزنید[گل] لطفا نظر زیباتون رو هم بنویسید[گل] منتظر حضور پر مهر شما هستم[گل]

meri

[بغل][ماچ][بغل][ماچ]

meri

سلام خوبی من خوبم مرسی