شرایط شفا ودرمان باقران

 • قصد قربت نموده واعمال را برای رضای پروردگارانجام
 • دهد.
 • بایقین کامل واعتقادپاک انجام دهدودرخودشک راه ندهد
 • واگرنتیجه نگرفتبداند مانعی(ازلقمه حرام یامعاصی یامکان
 • غصبی) درکاربوده ویاصلاح اونبوده است.
 • قبل از شروع درون را پاک کند واز گناهان توبه نماید
 • باطهارت(وضو وغسل)باشد
 • زمان قرائت متوجه غیرخدانشود .
 • درقرائت ایات وسور مداومت ورزد.
 • حاجت او معصیت نباشد بلکه واجب یامستحب یامباح
 • باشد.
 • قرائت او موجب ترک واجبی یاضایع شدن حقی نگردد.
 • قبل از قرائت هرچه ممکنست صدقه دهد.
 • قبل ازقرائت وبعدازان صلوات بفرستدودرخاتمه یکبار
 • لا حول ولا قوه الابالله بگوید.
 • قرائت رابعداز 2رکعت نماز حاجت یابعدازنماز واجب
 • یامستحب شروع کند.
 • شرایط ایات را بداند وحق ایات راادانماید.
 • نویسنده: مجتبی رضائی
 • بامقدمه :ایت ا...حاج مهدی حائری تهرانی

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
متفکر احمق

سلام چه جالب... خدایاااااااااااااااا یه مرضی به ما بده بریم شفا با قرآن[چشمک]

حسین

سلام این متن چرا کنار هر خطش یه نقطه داره؟ معمولا هر بند جدید کنارش یه خط داره. خوب بود استفاده کردم

متفکر احمق

می گم عمه این کارا چند ساعت طول می کشه...؟[سوال]