پسراست دیگر!!!!!!!!!

وقتی بدنیا اومدی خوشحال نبودم واصلا قدرت پذیرش ترانداشتم .بعداز 11 روز اون استفراغهای شدید تو منو بخودم به ناسپاسی ازنعمت خداوندی متوجه کرد.ازاون به بعد درهیچ برهه ای ازمن جدات نکردم همیشه توی بغلم بودی.به پدرت توخیابون نمیدادم مثل خیلی از مادران .میترسیدم بندازدت زمین .این یکی از اون اشتباهات بزرگ وغیرقابل انکارم هست .از اونطرف بام افتادم .کاش یک نفرپیدامیشد ومیگفت این خودخواهی محض توئه که پدری را ازهمراهی کردن منع میکنی.بخدا بجان جفتتون قصدم جداکردن وقاپ زدنت نبودفقط ترس ...بگذریم اما تو درتمام این سالها چه وقتی 3-4 ساله بودی واون اتفاق شوم کشتی زندگیمون رو واژگون کرد وچه الان که مردی شدی وسینه ای ستبر ومامنی مطمئن برایم هستی.تو اولین وتنها دوستی رازدارومطمئن ومورداعتمادم هستی.هرگز یادم نمیره بجای شیطنت های کودکانه ترا پرستار پدرت کردم .تنهاتون میذاشتم وبتو سفارش پدرت میدادم .توهیچوقت بازی های کودکانه دویدن وسرسره وخیلی از بازیهای اینگونه را انجام ندادی.من اینارومیفهمم تو در4 سالگی مردزندگیمون شدی .الحق سرسوزنی خطا نکردی یکبار لباستو خاکی وگلی نکردی .یکبار باهمکلاسیات دعوانداشتی.یعنی وجودتو باری بردوش من نبود .امامن نصف بارموگذاشتم روی دوشت .الان که به قدوقامتت نگاه میکنم تنها سربه آسمان میگیرم ومیگم شکربه نعمتی که تومیدانستی امامن عاجز از حکمت وجودش.من بتو افتخارمیکنم .به وجود پسری که تمام دغدغه اش آسایش مادره.پسرای همسن تو هرروز یک ادعا ویک قصه میسازند.توهنوز اصلاح دانش آموزی و لباس ساده ومحترمانه میپوشی.


افتخارمیکنم وقتی نازم میکنی و میگی یه خسی بیشترندارم که.منم میگم خدا کنه تعداد خرس زندگیت بیشتربشه.بخاطرتو هیچکاری نتونستم انجام بدم اما توبخاطرمن فقط بخاطر اسایش من از مسیری که موردنظرت بود برگشتی.الهی عاقبت بخیربشی.

/ 10 نظر / 103 بازدید
khateraha95

خدا حفظش کنه ایشالله .و همیشه مهرتون رو در دل هم بیشتر کنه . عاقبت بخیری زیباترین دعای مادر در حق فرزنده من عاشق این دعا هستم

khateraha95

عمه جونم خصوصیت رسید از دیروز که خوندمش همش تو فکرتم . بمیرممممم برات

bashoo1

خدانکنه الهی عاقبت بخیربشی

khateraha95

میفهمم چی میگی مهربون فدای درد و دلت ممنونم ازت چه دعای قشنگییی ممنونم

bashoo1

زنده باشی عزیزم.عاقبت هیچکس معلوم نیست مگربدعای خیردیگران

roosary-anary2

هی عقلک فلاخن فروش/ از چه به جانب سلسله جبال بلند/ سنگپاره از کف ناروا می پرانی؟ یعنی تو به بهای یکی کلوخ کهنه/ انا الحق لا علاج حلاج را پنبه خواهی کرد؟ تو یعنی نمی دانی هر پاره سنگی که به ساحت کوه می رسد/ قله ی بی دست رس بارانی اش به آسمان پر ستاره نزدیک تر می شود/ دریغا بلاهت بی تقصیر.... پیش از تو نیز پشه های بسیاری در بادهای بی حواله ی زودگذر آمدند دمی در وزوز مزاحم خویش زیستند و ندانستند، دریا به نیش یکی شبکور خسته در نخواهد گذشت

deltangkiara

ای جانم چ حسی قوی تو این متن هس

bashoo1

الهی درهمه حال دلت توان احساست خوب دیگران را بپدیردوخودتم همین حال قشنگ دستت بیاد.مرسی ازحضورسبزت (https://deltangkiara.persianblog.ir/)

pesareeman

سلام عمه خانوم.خدا حفظش کنه و عاقبت به خیر باشن و سایه تون بر سرشون مستدام باشه. ببخشید چند روز خیلی سرم شلوغ بود نتونستم به موقع سر بزنم

bashoo1

سلام.فقط نبودنت نگرانم میکنه.میدونم آخرسال سرت دوبرابردیگران شلوغه.خداقوت .مراقب خودت وبچه هاباش