بلوف عاشقی

یکسال دوست بودن وتمام مدت ادعایش برعلاقه ی شدید و بیتابی .بسختی رضایت طرفین راگرفت .

یکسال هم نتونست درکنارعشقش درکنار زن زندگیش درکنارکسی که خونواده اش بسختی تن به این وصلت داده بودند دوام بیاورد.3سال قبل از ازدواج مبتلا به کانسرمثانه بوده ودخترجوان بابت همین بیماری بهش توجه نشون میدادتا اینکه منجربیک کشش دوطرفه شدکه والدین مجبوربه رضایت شدند.

میگم توکه شنا بلدنیستی چرا ندانسته می پری در عمیق ترین قسمت آب؟

پسرمن برادرمن هموطنم عشق وعاشقی تاقبل ازدواج فقط یک شعاره وازدواج مرحله ی عمل هست.کاش یک مقدار به تعهداتت به قسم خوردنات به همه ی پافشاریهات احترام بذاریدخودتون رو جلوی همونایی که بشما میگفتن لایق مانیستی ضایع نمیکردی.حالا خودت , همسرت همه رو بذار یک گوشه چون خودتون انتخابتون غلط بوده اما این وسط فرشته ی بیگناهی که دلتنگته را به چه گناهی دق میدی؟چه خوب قدیما میگفتن :


کبوترباکبوتر باز با باز -کندهمجنس با همجنس پرواز

/ 2 نظر / 53 بازدید
bashoo1

سلام.خداراشکراومدی.خوبی؟