کوچه های کو فه زنده یاد قیصر امین پور

این جزر ومد چیست که تا ماه می رود؟

دریای دردکیست که درچاه می رود؟

این سان که چرخ می گذردبرمدارشوم

بیم خسوف و تیرگی ماه می رود

گویی که چرخ بوی خطر راشنیده است

یک لحظه مکث کرده .به اکراه می رود

ّّابستن عزای عظیمی است.کاین چنین

اسیمه سر نسیم سحرگاه می رود

امشب فرو فتاده مگر ماه از اسمان

یاافتاب روی زمین راه می رود؟

درکوچه های کوفه صدای عبور کیست؟

گویا دلی به مقصد دلخواه می رود

داردسرشکافتن فرق افتاب

ان سایه ای که در دل شب راه می رود 

/ 5 نظر / 4 بازدید
m✿e✿r✿i✿

برادر متفکر چه خبره من وبلاگ رو باز کردم صفر بود یه دقیقه مهلت میدادی ای بــــــــــــــــــــابا[عصبانی]

متفکر احمق

امشب فرو فتاده مگر ماه از اسمان یاافتاب روی زمین راه می رود؟[دست] شعر قشنگی بود ولی درک عظمت مولا سخته به مولا![سوال]

مازیار

عالی سلام خدا به روح قیصر یا علی ادرکنی[گل][گل][گل]